Publikacje

Artykuły w prasie branżowej


Nagrania TV

Prace dyplomowe

  • Marta Klinge, Wpływ wybranych czynników na rozwój roślin uprawianych w warunkach ekstensywnych dachów zielonych, praca magisterska na kierunku Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, Warszawa 2016
  • Piotr Paweł Pluta, Rola zielonych dachów w kształtowaniu środowiska miejskiego, praca magisterska na kierunku Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. Piotra Hawelke, prof. SGGW, Warszawa 2009
  • Marta Jończyk, Zależności fizyko-wodne strefy korzeniowej gleby torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo, praca inżynierska na kierunku Inżynieria Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod kierunkiem dr. hab. Inż. Ryszarda Oleszczuka, Warszawa 2012
  • Tomasz Pijarczyk, Technologia dachu zielonego jako element zmniejszający wahania temperatury przekrycia budynku, praca inżynierska na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Korpysza, Warszawa 2011
  • Monika Korzeniecka, Projekt zielonego dachu ekstensywnego – próba adaptacji „przestrzeni straconej”, praca inżynierska na kierunku Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, Warszawa 2009

Laboratorium Dachów Zielonych

Szanowni Klienci,

kierując się troską i szczególną odpowiedzialnością za Państwa bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie następujących środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19):

  • klamki drzwi wejściowych - są dezynfekowane kilkanaście razy dziennie
  • pracownicy zobligowani są do zwiększonej kontroli własnego stanu zdrowia
  • mogą Państwo skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk
  • odwiedzającym nas kierowcom przekazujemy dokumenty dostaw w formie elektronicznej, podobnie jak odbiorcom na inwestycjach.

Godziny pracy naszej firmy uległy nieznacznemu skróceniu – zapraszamy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 16:00, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Państwu i sobie życzymy zdrowia!

Zespół Laboratorium Dachów Zielonych