Publikacje

Artykuły w prasie branżowej


Nagrania TV

Prace dyplomowe

  • Marta Klinge, Wpływ wybranych czynników na rozwój roślin uprawianych w warunkach ekstensywnych dachów zielonych, praca magisterska na kierunku Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, Warszawa 2016
  • Piotr Paweł Pluta, Rola zielonych dachów w kształtowaniu środowiska miejskiego, praca magisterska na kierunku Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. Piotra Hawelke, prof. SGGW, Warszawa 2009
  • Marta Jończyk, Zależności fizyko-wodne strefy korzeniowej gleby torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo, praca inżynierska na kierunku Inżynieria Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod kierunkiem dr. hab. Inż. Ryszarda Oleszczuka, Warszawa 2012
  • Tomasz Pijarczyk, Technologia dachu zielonego jako element zmniejszający wahania temperatury przekrycia budynku, praca inżynierska na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Korpysza, Warszawa 2011
  • Monika Korzeniecka, Projekt zielonego dachu ekstensywnego – próba adaptacji „przestrzeni straconej”, praca inżynierska na kierunku Architektura Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, Warszawa 2009
  • Agnieszka Karczmarczyk, Anna Baryła and Paweł Kozuchowski – Design and Development of Low P-Emission Substrate for the Protection of Urban Water Bodies Collecting Green Roof Runoff