Mata wegetacyjna PMW25

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW25

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 jest doskonałym rozwiązaniem szybkiego i łatwego zazieleniania dachów ekstensywnych płaskich oraz dachów lekkich.

Mata wegetacyjna zbudowana z maty pętelkowej wykonanej z lekkiego polipropylenu, w której znajduje się substrat mineralny. Substrat dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki macie pętelkowej korzenie roślin odpowiednio się rozwijają i ukorzeniają między trójwymiarowymi włóknami. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja mchu, kwitnących ziół i różnokolorowych rozchodników, która została przygotowana i zahartowana w warunkach polowych przez co najmniej 2 sezony zgodnie z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

 • warstwa roślinności na dachach płaskich 0 – 10° (dachy ocieplone, odwrócone, płyty stropowe nad garażami, tarasami i ostatnią kondygnacją)
 • rozwiązania substratowe i bezsubstratowe
 • w zależności od miąższości warstwy podłoża będą dominowały następujące kompozycje:
  • mech-rozchodnik – miąższość substratu 2-4 cm
  • rozchodnik-mech – miąższość substratu 4-6 cm
  • rozchodnik-mech-zioła – miąższość substratu 6-10 cm
  • zioła-rozchodnik-mech – miąższość substratu >10 cm
  • w rozwiązaniach bezsubstratowych (np. wełna skalna HWS 30) – grubość min. 3 cm
 • w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Skład podstawowy

 • nośnik w postaci maty, substrat ekstensywny, rośliny ekstensywne w różnych odmianach (mchy, byliny, rozchodniki, zioła)

Forma dostawy

 • maty o wymiarach: szerokość 1 m, długość od 0,5 m do 1 mb
 • ok. 35 m2 na palecie

Przechowywanie

 • Niezwłocznie po dostawie należy usunąć zabezpieczenie folią opakowania zbiorczego (palety). Mata wegetacyjna powinna zostać ułożona na dachu najlepiej w ciągu 24 godzin, ewentualnie w ciągu 48 godzin po dostawie.
 • W przypadku, gdy niezwłoczne ułożenie maty nie jest możliwe, po dostawie należy maty rozłożyć i podlać oraz przechowywać w zacienionym, chłodnym i przewiewnym miejscu. Przechowywanie i podlewanie maty w stanie zwiniętym lub złożonym może grozić zaparzeniem i degradacją produktu.

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW na dach zielony

Podstawowe dane techniczne

GrubośćWagaStopień zazielenienia
25 mmw stanie pełnego nasycenia wodą – ok. 25 kg/m2powyżej 75%

Przykładowe zastosowania

Zastosowanie maty wegetacyjnej PMW25 na dachu zielonym - przykład 1
Zastosowanie maty wegetacyjnej PMW25 na dachu zielonym - przykład 2
Zastosowanie maty wegetacyjnej PMW25 na dachu zielonym - przykład 3