Kruszywo drenażowe KR 50-E – dach ekstensywny

KR 50-E dach ekstensywny z kruszywem drenażowym

Kruszywo drenażowe na dach zielony ekstensywny KR 50-E pełni funkcję odwadniającą oraz zapewnia możliwość gromadzenia wody w warstwie drenażowej dachu zielonego. Mogą być stosowane na dachach płaskich o miąższości warstwy wegetacyjnej powyżej 10 cm.

Jako drenaż KR 50-E zalecane jest stosowanie kruszyw lekkich łamanych, nasiąkliwych o frakcji do 16 mm, np. keramzyt lub popiołoporyt. Kruszywo lekkie łamane umożliwia swobodne kształtowanie i zróżnicowanie grubości warstwy drenażowej oraz wypoziomowanie warstw filtracyjnych i wegetacyjnych.

Zastosowanie kruszyw KR 50-E nie wpływa w istotny sposób na obciążenie stropu z uwagi na ich niewielki ciężar.


Zastosowanie

 • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
 • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną
 • dach zielony ekstensywny
 • dach zielony płaski 0° - 5°
 • dachy zielone odwrócone i ocieplone, dachy zimne
 • tarasy
 • kruszywo drenażowe stosowane w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • produkt odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach

Kruszywo drenażowe KR-50 -zastosowanie na dachu ekstensywnym

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu kruszyw drenażowych KR 50 należy uwzględnić współczynnik zużycia wynikający z zagęszczenia około 5-10 %. Dostarczone kruszywa należy magazynować w miejscach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Kruszywa zanieczyszczone piaskiem, ziemią, gliną, gruzem itp. nie nadają się do wbudowania bez uprzedniego oczyszczenia.

Instalacja

Warstwę drenażową z kruszyw łamanych KR 50 należy układać równomiernie z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia i/lub przesunięcia geowłóknin dyfuzyjnych i/lub ochronnych. Przy ścianach i innych elementach pionowych kruszywo należy rozkładać ręcznie z taczki. Upewnić się że geowłóknina ochronna pod kruszywem nie tworzy wododziałów. W trakcie układania warstwy drenażowej należy zainstalować skrzynki kontrolne nad wpustami dachowymi. Minimalna zalecana grubość warstwy drenażowej z kruszyw łamanych KR 50 wynosi 5 cm przy frakcji 8-16 mm. Rozłożone na dachu kruszywo drenażowe należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Laboratorium Dachów Zielonych

Szanowni Klienci,

kierując się troską i szczególną odpowiedzialnością za Państwa bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie następujących środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19):

 • klamki drzwi wejściowych - są dezynfekowane kilkanaście razy dziennie
 • pracownicy zobligowani są do zwiększonej kontroli własnego stanu zdrowia
 • mogą Państwo skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk
 • odwiedzającym nas kierowcom przekazujemy dokumenty dostaw w formie elektronicznej, podobnie jak odbiorcom na inwestycjach.

Godziny pracy naszej firmy uległy nieznacznemu skróceniu – zapraszamy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 16:00, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Państwu i sobie życzymy zdrowia!

Zespół Laboratorium Dachów Zielonych