Drenaże

Drenaże dachowe

Drenaż jest podstawowym elementem dachu zielonego służącym do odprowadzenia i/lub magazynowania wody opadowej odfiltrowanej przez geowłókniny.


Podstawowym rodzajem drenaży są odpowiednio profilowane matyiwenażowe lub płyty z tworzyw sztucznych. Ich zaletą jest niska waga i łatwy montaż.

Drenaże z tworzyw sztucznych produkowane są w ograniczonym przedziale wysokości: 20 mm, 25 mm, 40 mm i 60 mm, co ma wpływ na ilość gromadzonej wody, która waha się od 6 do 30 litrów na 1 m2.

Warto jednak zaznaczyć, że dobór wysokości drenażu jest silniej związany z ilością wody odprowadzanej do odbiornika, aniżeli z jej gromadzeniem – im większa płaszczyzna do odwodnienia lub im większa odległość od odbiornika, tym drenaż powinien być wyższy.

Ważną cechą mat drenażowych jest odporność na ściskanie, szczególnie istotna w przypadku ich zastosowania pod nawierzchniami komunikacyjnymi. Drenaże z tworzyw sztucznych powinny być zgodne z normą PN-EN 13252.

W naszej ofercie

znajdziecie Państwo drenaże przeznaczone do różnorodnych zastosowań:


 • maty drenażowe GardenDrain – GD 20, GD 40 i GD 60, które pełnią funkcje drenażowe i magazynujące wodę na dachu zielonym
 • maty drenażowe WE 25, WE 40 o wzmocnionej konstrukcji i zwiększonej pojemności wodnej
 • mata drenażowa WE 60/WE 60 UG magazynująca wodę i pełniąca funkcje retencyjne na dachu zielonym
 • maty drenażowe GardenRoad – GR 400, GR700 do rozwiązań drogowych
 • kruszywa drenażowe KR-50

Z naszej praktyki wynika, że rolę magazynowania i odprowadzania wody znakomicie spełniają także drenaże mineralne z kruszyw. Jako drenaż można stosować zarówno jednofrakcyjne kruszywa mineralne (z wyłączeniem wapieni i betonu kruszonego), jak i lekkie kruszywa sztuczne (np. keramzyt). Zaletą drenażu z kruszyw jest możliwość elastycznego dostosowania grubości warstwy oraz tworzenia kontrspadków na konstrukcji. Zalecane jest stosowanie kruszyw łamanych, z uwagi na ich lepszą zdolność do zagęszczenia oraz zapewnienia korzeniom roślin dodatkowego magazynu wody. Podstawową normą dla kruszyw mineralnych stosowanych do drenażu jest PN-EN 13242, natomiast dla kruszyw lekkich – PN-EN 13055.

Maty drenażowe, kruszywa


Maty drenażowe GardenDrain

Maty drenażowe GarenDrain – GD 20, GD 40 i GD 60 stosowane są z powodzeniem na dachach ekstensywnych i intensywnych w rozwiązaniach pod roślinność oraz - po wypełnieniu kruszywem 2-8 mm – pod nawierzchnie utwardzone. W zależności od wysokości profili drenażowych pełnią funkcje dodatkowego magazynu wody dla roślin.

Wykonane są z utwardzonego polietylenu (HDPE), dzięki czemu zachowują odporność na uszkodzenia mechaniczne.


Maty drenażowe WE

Maty drenażowe WE produkowane są przez niemiecką firmę 6 fürs Grün która od 1990 roku zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji w branży dachów zielonych.

Maty drenażowe WE 25 i WE 40 charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją i zwiększoną pojemnością wodną oraz znajdując uniwersalne zastosowanie pod roślinność, chodniki i drogi na dachach intensywnych. W zależności od wysokości profili drenażowych pełnią funkcje dodatkowego magazynu wody dla roślin.

Mata retencyjna WE 60 jest innowacyjnym produktem o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie bez wypełnienia, dzięki czemu umożliwia tworzenie efektywnych zbiorników retencyjnych na dachach zielonych. Mata układana dwuwarstwowo zapewnia możliwość bezpiecznego zgromadzenia w drenażu bardzo dużej ilości wody opadowej lub roztopowej - nawet do 110 l/m2, a w pełnym układzie warstw dachu zielonego – powyżej 200 l/m2!

Maty drenażowe WE wykonane są z utwardzonego polistyrenu (HD), dzięki czemu wykazują dużą odporność na ściskanie.


Maty drenażowe GardenRoad

Maty drenażowe GardenRoad – GR 400 oraz GR700 przeznaczone są głównie do rozwiązań pod nawierzchnie utwardzone na dachach ekstensywnych i intensywnych. Duża wytrzymałość na ściskanie pozwala budować parkingi, drogi pożarowe i dojazdowe na dachach odwróconych. Dodatkowym zastosowaniem jest drenaż odwadniający na dachach ekstensywnych pod roślinnością i nawierzchniami pieszymi.

Maty wykonane są z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowanego z geowłókniną filtracyjną (PP).

Kruszywa drenażowe KR-50

Kruszywa drenażowe (mineralne i sztuczne) pełnią rolę magazynowania i odprowadzania wody na dachach ekstensywnych i intensywnych, mogą stanowić również drenaż pod nawierzchniami utwardzonymi. Zaletą drenażu z kruszyw jest możliwość elastycznego dostosowania grubości warstwy oraz tworzenia kontrspadków na konstrukcji. Minimalna grubość drenażu z kruszyw wynosi 50 mm, a zalecana frakcja 8-16 mm.

Kruszywa drenażowe dostarczamy na życzenie, wyłącznie na terenie Warszawy i okolic. W przypadku innych lokalizacji zalecamy stosowanie kruszyw dostępnych na lokalnym rynku. Służymy pomocą w doborze kruszyw oraz wskazówkami wykonawczymi.

Jak dobrać materiał na warstwę drenażową?

Warstwa drenażowa to warstwa wodonośna służąca do odprowadzenia wody infiltrowanej przez podłoże glebowe do odbiorników. Drenaże można wykonywać z kruszyw mineralnych i sztucznych, z profilowanych tworzyw sztucznych lub z geosyntetyków. Do użycia dopuszczone są wszystkie kruszywa granulowane poza betonem kruszonym i kruszywami wapiennymi.

Podstawowe kryteria doboru drenażu:

 • wielkość odwadnianej powierzchni, tj. im większa powierzchnia tym wyższy drenaż
 • odległość do odbiorników, tj. im większa odległość ty wyższy drenaż
 • zdolność do magazynowania wody, tj. im wyższe zapotrzebowanie na wodę przez rośliny, tym wyższy drenaż
 • odporność na ściskanie, tj. przy dużych obciążeniach stosuje się drenaże drogowe lub drenaże z kruszyw
 • dopuszczalne obciążenie konstrukcji dachu
 • możliwość łatwej instalacji
 • cena i dostępność.

Podstawowe skutki nieodpowiedniego doboru lub wykonania warstwy drenażowej to zaburzenia w odprowadzaniu wody infiltrowanej przez podłoże glebowe lub podbudowy drogowe. Stale pojawiające się kałuże lub przemoczone podłoże glebowe mogą świadczyć o niesprawnym drenażu. W sytuacji intensywnych opadów może to grozić nawet podtopieniem lub powodzią na dachu zielonym. Objawem są również chorujące i obumierające rośliny. Stale mokre podłoże glebowe jest wręcz wymarzonym siedliskiem dla pleśni i grzybów.