Wełna skalna HWS 25

Wełna skalna – podłoże wegetacyjne

Wełna skalna HWS 25 jest to lekka warstwa wegetacyjna do uprawy roślin na dach zielonych, która stanowi zamiennik substratu dachowego, zgodnie z Wytycznymi FLL. Stosowana jest na dachach ekstensywnych w rozwiązaniach lekkich, zapewniając zminimalizowanie obciążenia dachu nawet do ok. 40 kg/m2.

Dzięki bardzo dużej porowatości, sięgającej 80% objętości, płyty z wełny skalnej HWS 25 doskonale przepuszczają wodę, co zapobiega powstawaniu jej zastoin. Unikalna budowa włókien pozwala na gromadzenie do 15 l/m2 wody użytecznej dla roślin.

Odporność na ogień – klasa A1 według PN EN 13501 – pozwala stosować ją jako skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Produkt jest odporny mikrobiologicznie oraz na działanie promieniowania UV.


Zastosowanie

 • samodzielna warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach płaskich 1 - 5° (dachy zielone ocieplone, płyty stropowe nad garażami i ostatnią kondygnacją, tarasy)
 • samodzielna warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach spadzistych do 45° z zastosowaniem systemu zabezpieczeń przed poślizgiem i erozją
 • dodatkowa warstwa magazynująca wodę w rozwiązaniach z zastosowaniem substratu dachowego na dachach płaskich 1 - 5°
 • rozchodniki, rojniki, trawy, zioła i byliny sucholubne w formie prekultywowanej maty wegetacyjnej PMW 20-K, PMW 25 lub PMW 30 (na dachach bezsubstratowych) bądź w formie nasion, pędów i sadzonek (na dachach z substratem układanym na wełnie skalnej)
 • wełna skalna stosowana w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • wełna skalna odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5+A1:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)
 • skład - hydrofilowe włókna bazaltowe i dolomitowe
 • grubość bez obciążenia – 25 mm
 • waga bez obciążenia w stanie suchym – ok. 2 kg/m2, w stanie wilgotnym – ok. 17 kg/m2
 • zdolność gromadzenia wody - ok. 15 l/m2

Forma dostawy

 • płyty o wymiarach 60 cm x 120 cm x 25 mm

Przykładowe zastosowanie

WelnaSkalna-HWS25-zastosowanie

Zalecenia


Przechowywanie

Płyty muszą być dostarczane i przechowywane w warunkach suchych

Instalacja

Płyty należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu. Należy upewnić się, że hydroizolacja dachu jest odporna na przerastanie przez korzenie roślin. W przypadku braku pewności odnośnie odporności na przerastanie przez korzenie zaleca się stosowanie na hydroizolacji geowłókniny przeciwkorzennej Plantex® RootProtector.

Płyty należy układać obok siebie, na styk, unikając pozostawiania szczelin. Na dachach płaskich pod płytami wełny skalnej zaleca się stosowanie warstwy drenażowej z folii kubełkowych. Zapobiega to nadmiernej kumulacji wody w wełnie skalnej. W przypadku dachów spadzistych stosowanie warstwy drenażowej jest niewskazane z uwagi na ryzyko osuwania się warstw dachu zielonego.

Na krawędziach dachu należy zastosować kątowniki perforowane zabezpieczające układ warstw dachu zielonego. W przypadku dachów płaskich na wysokich kondygnacjach należy zabezpieczyć dach przed skutkami wiatru balastując krawędzie dodatkową warstwą żwiru (opaska żwirowa).

Nie stosować w miejscach obciążonych ruchem pieszym. Pielęgnację roślin prowadzić zgodnie z Instrukcją Producenta.