Skrzynki kontrolne, obrzeża, kątowniki

Skrzynki kontrolne, obrzeża separacyjne i kątowniki perforowane

Skrzynki kontrolne, obrzeża separacyjne i kątowniki perforowane to niezbędne elementy wspierające system odwodnienia dachu zielonego.


Skrzynki kontrolne służą bezpieczeństwu hydraulicznemu dachu i są niezbędnym elementem zarówno dachów ekstensywnych i intensywnych jak żwirowych, na których znajdują się odwodnienia w postaci wpustów dachowych. Skrzynki kontrolne zapewniają spływ wody z powierzchni i warstwy drenażowej dachu zielonego, regulację ciśnienia w układach drenażu i kanalizacji deszczowej oraz łatwy dostęp do wpustów dachowych w celu ich konserwacji (kontroli i czyszczenia). Są elementami pomocniczymi systemu odwadniania dachów zielonych zgodnie z normą PN-EN 12056-3.

Obrzeża separacyjne umożliwiają swobodny przepływ wody pomiędzy warstwą wegetacyjną dachu zielonego a opaską żwirową. Ich rola polega na zapewnieniu prawidłowej gospodarki wodno-powietrznej w warstwach drenażowych dachu zielonego. Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem są obrzeża z aluminiowej siatki cięto-ciągnionej, które znajdują zastosowanie przy opaskach żwirowych wokół skrzynek kontrolnych, urządzeń technicznych, attyk i ścian na dachach ekstensywnych i intensywnych, wzdłuż kanałów drenażowych na dachach jednowarstwowych oraz w rozwiązaniach bezsubstratowych na dachach lekkich.

Kątowniki perforowane umożliwiają krawędziowe odwadnianie dachów płaskich i spadzistych oraz spiętrzanie i separację pomiędzy różnymi materiałami na dachu zielonym. Służą do wyznaczania granic pomiędzy substratem, kruszywami lub innymi materiałami (kostka brukowa, deski tarasowe, płyty betonowe itp.).

W naszej ofercie


  • skrzynki kontrolne ze stali nierdzewnej SKN lub tworzywa sztucznego i aluminium SKA
  • skrzynki ze stali ocynkowanej na indywidualne zamówienie
  • obrzeża separacyjne CC z siatki aluminiowej oraz CC-G z siatki aluminiowej z geowłókniną
  • kątowniki perforowane KFR z aluminium
  • kątowniki perforowane krawędziowe z aluminium lub stali nierdzewnej na indywidualne zamówienie

Skrzynki kontrolne SKN ze stali nierdzewnej

Skrzynki kontrolne SKN wykonane są ze stali nierdzewnej jako zestaw elementów do samodzielnego wykonania osłony nad odwodnieniem punktowym w warstwach wegetacyjnych na dachach ekstensywnych i intensywnych lub na dachach żwirowych. Dostarczane są w postaci wstępnie zaginanych perforowanych elementów, co znacząco ułatwia ich transport i magazynowanie. Skrzynki kontrolne SKN to estetyczne, trwałe i skuteczne rozwiązanie kontroli odpływów i odwodnienia dachu płaskiego w systemie ocieplonym i odwróconym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo gotowe skrzynki kontrolne SKN o wymiarach 300 mm x 300 mm wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 o grubości 1.5 mm, przeznaczone do wpustów o średnicy do 250 mm. Wykonujemy także skrzynki kontrolne SKN na indywidualne zamówienie – o różnych wymiarach, kształtach oraz z grawerowanym logotypem.


Skrzynki kontrolne SKA z tworzywa sztucznego i aluminium

Skrzynki kontrolne SKA wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Przeznaczone są do osłony nad odwodnieniem punktowym w warstwach wegetacyjnych na zielonych dachach płaskich, zarówno ekstensywnych jak intensywnych. Dostarczane są w postaci elementów do samodzielnego montażu – aluminiowej podstawy, na której osadzony jest tubus z usztywnionej rury perforowanej osłoniętej siatką cięto-ciągnioną z aluminium oraz wzmocnionej perforowanej pokrywy z aluminium. Wysokość skrzynki może być dowolnie regulowana na miejscu przeznaczenia poprzez łatwe do wykonania docięcie do wymaganych wymiarów.

Skrzynki kontrolne SKA są znacznie tańszą alternatywą dla skrzynek ze stali nierdzewnej, szczególnie w przypadku potrzeby montażu warstwach podłoża dachowego o dużej miąższości. Skrzynki SKA przeznaczone są do wpustów o średnicy do 250 mm.


Obrzeża separacyjne

Obrzeża separacyjne CC z siatki aluminiowej cięto-ciągnionej to skuteczne, tanie i estetyczne połączenie warstwy wegetacyjnej (substratów i/lub wełny mineralnej) z opaskami żwirowymi na dachu zielonym. Dzięki ażurowej strukturze siatki cięto-ciągnionej obrzeża separacyjne CC umożliwiają swobodny przepływ wody pomiędzy strukturami o różnym uziarnieniu i gęstości.

Wykonany z aluminium i odporny na korozję nośnik w kształcie litery L pozwala na uzyskanie prostej krawędzi przy opasce oraz umożliwia elastyczne kształtowanie naroży. Obrzeża CC mogą być zintegrowane z geowłókniną filtracyjną, która zapobiega przedostawaniu się drobnych frakcji do warstw żwirowych.

Obrzeża separacyjne CC stosowane są przy opaskach żwirowych wokół skrzynek kontrolnych, urządzeń technicznych, attyk i ścian na dachach ekstensywnych i intensywnych, wzdłuż kanałów drenażowych na dachach jednowarstwowych oraz na krawędziach dachów lekkich.


Kątowniki perforowane

Kątowniki perforowane wykorzystywane są jako elementy separacyjne bądź spiętrzające na dachach płaskich i służą do wyznaczania granic pomiędzy substratem, kruszywami lub innymi materiałami (kostka brukowa, deski tarasowe, płyty betonowe itp.).

Istotną cechą kątowników jest perforacja zapewniająca swobodny przepływ wody oraz bezpieczne zakończenie wszystkich krawędzi z uwagi na duże ryzyko skaleczeń i obrażeń użytkowników dachu zielonego. Wyoblone i wzmocnione krawędzie ścian stwarzają możliwość zastosowania kątowników jako bezpiecznej separacji wzdłuż nawierzchni utwardzonych.

Kątowniki perforowane przeznaczone do krawędziowego odwadniania dachów spadzistych są narażone na duże obciążenia mechaniczne i każdorazowo powinny zostać dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych. Są to elementy produkowane na zamówienie z uwzględnieniem systemu zabezpieczającego przed osuwaniem się warstw dachu zielonego.

Dlaczego należy pamiętać o skrzynkach kontrolnych

Często zdarza się, że skrzynki kontrolne nie są w ogóle uwzględniane w projektach i wycenach dachu zielonego, co skutkuje improwizacją na etapie realizacji.

Błahe z pozoru skrzynki kontrolne są tymczasem istotnym elementem systemu odwodnienia dachu zielonego. Ich brak, wadliwe wykonanie lub nieprawidłowy montaż może doprowadzić do powstawania zastoin wody lub wręcz podtopienia i gnicia warstw dachu zielonego. W efekcie stosunkowo niewielki i tani element może być przyczyną dużych problemów i kosztów.