Mata drenażowa GD 20

Mata drenażowa GardenDrain 20

Mata drenażowa GardenDrain 20 pełni funkcje drenażowe i magazynujące wodę na dachu zielonym. Po wypełnieniu kruszywem 2-8 mm mata stanowi element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną (chodnik, taras z płyt betonowych, alejka itp.).

Mata drenażowa GD 20 wykonana jest z utwardzonego polietylenu (HDPE) z profilami o wysokości 20 mm rozmieszczonymi w układzie równoległym. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej perforacji nadwyżki wody zostają sprawnie odprowadzone pod matę w kierunku wpustów dachowych lub rynien, nie powodując efektu „basenu na dachu”.

Mata drenażowa GD 20 zachowuje dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność mikrobiologiczną. Mata drenażowa GD 20 jest zgodna z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

 • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
 • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną po wypełnieniu kruszywem 2-8 mm
 • element napowietrzający przy ścianach i attykach
 • dachy zielone ekstensywne i intensywne
 • dachy zielone płaskie 1° - 5°
 • dachy zielone odwrócone i ocieplone, dachy zimne
 • płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
 • jako drenaż w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • mata drenażowa odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

 • arkusz 2.28 m2 (1.9 m x 1.2 m) / waga 1.8 kg
 • rolka 38 m2 (1.9 m x 20 mb) / waga 30.4 kg

Mata drenażowa na dach zielony GD-20 - przykładowe rozwiązanie

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej GD 20 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki i zakłady około 10%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji pionowej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej GD 20 zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Zalecane jest układanie maty z zakładem co najmniej 10 cm (2 rzędy wytłoczeń). Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów.

Przy zastosowaniu pod nawierzchniami utwardzonymi konieczne jest wypełnienie maty drenażowej kruszywem o frakcji 2-8 mm w ilości około 8 l/m2. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich. Zalecane jest zabezpieczenie maty przed działaniem promieni słonecznych poprzez zalanie jej wodą.