Mata drenażowa GR 400

Mata drenażowa GR 400

Mata drenażowa GR 400 pełni funkcje odwodnienia nawierzchni utwardzonych na dachach ekstensywnych i intensywnych o niewielkim obciążeniu (ruch pieszy).

Mata drenażowa GR 400 nie ma zdolności gromadzenia wody. Wykonana jest z wytłaczanej warstwy utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowanej z geowłókniną polipropylenową (PP), z profilami o wysokości 8 mm rozmieszczonymi w układzie równoległym. Skutecznie odwadnia duże powierzchnie utwardzone zapobiegając ich wypiętrzaniu w efekcie zamarzania i odmarzania podbudowy.

Mata drenażowa GR 400 zachowuje dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność mikrobiologiczną. Produkt zgodny z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

  • warstwy drenażowe pod nawierzchnią utwardzoną (ruch pieszy)
  • element napowietrzający przy ścianach i attykach
  • dach zielony ekstensywny i intensywny
  • dach zielony płaski 1° - 5°
  • dachy odwrócone i ocieplone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
  • mata drenażowa w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

  • mata drenażowa odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • rolka 30 m2 (2 m x 15 mb) / waga 27.6 kg

Mata drenażowa GR-400 - przykładowe zastosowanie

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej GR 400 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki i zakłady około 5%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji pionowej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Maty należy układać bez zakładów zwracając uwagę, aby wystający fragment geowłókniny filtracyjnej przykrywał złącze drenaży od góry. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich.