Substraty dachowe SPG

Substraty dachowe SPG

Substraty dachowe SPG to specjalnie opracowane mieszanki mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na wszystkich typach dachów zielonych.


Substraty dachowe SPG posiadają dopuszczenie do obrotu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymagane przepisami Ustawy o nawozach i nawożeniu, jak również świadectwo odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego Instytutu Techniki Budowalnej.

Substraty dachowe produkujemy od 2009 roku zgodnie z Wytycznymi FLL

Prowadzimy stałą kontrolę produkcji we własnym laboratorium oraz regularnie badamy jakość naszych substratów w certyfikowanych laboratoriach gwarantując stabilność receptury.

Substraty dachowe SPG zapewniają:

 • stabilną i trwałą wegetację roślin na dachu zielonym
 • wodę na potrzeby prawidłowego rozwoju roślin
 • odprowadzanie nadmiaru wody do warstwy drenażowej
 • prawidłowe napowietrzenie korzeni roślin
 • odporność na osiadanie (mineralizację)
 • odporność na warunki atmosferyczne (mróz, wiatr)
 • optymalną zawartość składników organicznych
 • ochronę przed pożarem
 • niski współczynnik zużycia

W naszej ofercie


Oferujemy szeroki wybór substratów dachowych SPG w atrakcyjnych cenach do różnych zastosowań w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych na dachach ekstensywnych i intensywnych, płaskich i spadzistych o różnej konstrukcji.

Dysponujemy dużymi mocami produkcyjnymi oraz sprawną bazą logistyczną umożliwiającą realizację wielu zamówień równocześnie.

Substraty dachowe dostarczamy luzem wywrotkami oraz w big bagach o poj. 1 m3 lub workach 50 kg samochodami ciężarowymi o ład. 24 t, samochodami z HDS lub na paletach. Substraty są każdorazowo ważone, co zapewnia uzyskanie stabilnego współczynnika zużycia.

Substraty dostępne w naszej ofercie


Substraty dachowe ekstensywne SPG

Substraty dachowe ekstensywne SPG przeznaczone są do zakładania zieleni na dachach płaskich i spadzistych. Ich skład zapewnia stabilne warunki ukorzeniania się i rozwoju roślin o niewielkich wymaganiach siedliskowych – mchów, ziół i traw sucholubnych oraz bylin w postaci nasion, ciętych pędów, sadzonek bądź prekultywowanych mat wegetacyjnych.

Substraty dachowe ekstensywne SPG są mieszanką opartą na odpowiednio dobranych porowatych kruszywach z dodatkiem niewielkiej ilości materii organicznej, dzięki czemu zapobiegają rozrastaniu się chwastów na dachu zielonym. Ich stabilna struktura umożliwia zastosowanie na dachach płaskich w układach wielowarstwowych – w rozwiązaniach systemowych z matami drenażowymi i z drenażem z kruszyw oraz na dachach spadzistych w układach jednowarstwowych.


Substraty dachowe intensywne SPG

Substraty dachowe intensywne SPG umożliwiają zakładanie ogrodów dachowych. Ich skład zapewnia stabilne warunki ukorzeniania się i rozwoju dla roślin o dużych wymaganiach siedliskowych. Można w nich sadzić byliny, rośliny cebulowe, krzewy i drzewa, są także odpowiednim podłożem pod trawniki z siewu lub z rolki.

Dzięki użyciu kruszyw drenażowych o odpowiedniej porowatości i uziarnieniu oraz optymalnej zawartości składników organicznych substraty dachowe intensywne SPG zapewniają trwałe i bezpieczne użytkowanie na dachu zielonym. Mogą być stosowane w układach wielowarstwowych z zastosowaniem drenaży w postaci mat z tworzyw sztucznych bądź kruszyw.


Podglebia wypełniające SPG

W przypadku konieczności zastosowania warstw podłoża o miąższości powyżej 35 cm zalecane jest zastosowanie warstwy mineralnego podglebia wypełniającego, które uzupełni warstwę wegetacyjną do pożądanej miąższości. Dwuwarstwowy układ warstwy wegetacyjnej zapobiega rozwojowi procesów beztlenowych w głębszych warstwach podłoża chroniąc rośliny przed chorobami. Taki układ należy zastosować np. w przypadku kompensacji miąższości warstwy wegetacyjnej z uwagi na spadki warstwy konstrukcyjnej. Podglebia wypełniające produkowane z kruszyw mineralnych zapewniają stabilność nasadzeń i napowietrzenie systemu korzeniowego roślinności wysokiej oraz zabezpieczają dach zielony przed rozwojem procesów gnilnych.

Dlaczego substrat, a nie ziemia z wykopu?

Substraty dachowe przeznaczone do upraw na dachach zielonych są odpowiednio skomponowanymi mieszankami kruszyw i materii organicznej o znanym pochodzeniu i właściwościach fizyko-chemicznych.

Substraty są produktem dającym gwarancję bezpiecznego i trwałego funkcjonowania dachu zielonego.

Ziemia z wykopu, tzw. humus, gleba oraz pokątnie produkowane mieszanki z naturalnej gleby i kruszywa (tzw. ziemia ogrodowa) czy mieszanki torfu z keramzytem nie są podłożami do upraw na dachach zielonych, które są bardzo wymagającym układem warstw technicznych.

Pokusa zastosowania taniego zmiennika substratu wiąże się z ryzykiem kosztownych napraw i eksploatacji, a ponadto jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym w Polsce.

Laboratorium Dachów Zielonych

Szanowni Klienci,

kierując się troską i szczególną odpowiedzialnością za Państwa bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie następujących środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19):

 • klamki drzwi wejściowych - są dezynfekowane kilkanaście razy dziennie
 • pracownicy zobligowani są do zwiększonej kontroli własnego stanu zdrowia
 • mogą Państwo skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk
 • odwiedzającym nas kierowcom przekazujemy dokumenty dostaw w formie elektronicznej, podobnie jak odbiorcom na inwestycjach.

Godziny pracy naszej firmy uległy nieznacznemu skróceniu – zapraszamy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 16:00, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Państwu i sobie życzymy zdrowia!

Zespół Laboratorium Dachów Zielonych