Geowłókniny

Geowłókniny filtracyjne, dyfuzyjne, dranażowe, chłono-ochronne, przeciwkorzeniowe

Bogata oferta geowłóknin filtracyjnych, dyfuzyjnych, drenażowych, chłonno-ochronnych i przeciwkorzeniowych wiodących producentów


Geowłókniny należą do grupy geosyntetyków, które pełnią niezwykle ważną rolę w budownictwie, drogownictwie i ogrodnictwie. Geowłókniny służą m.in. do filtracji, separacji, magazynowania wody oraz ochrony izolacji i zabezpieczenia przed erozją. Sprawdzają się doskonale zarówno w warstwach wegetacyjnych na dachach zielonych, jak i w nawierzchniach wykonywanych w ogrodach dachowych i na tarasach.

Oferujemy Państwu geowłókniny przeznaczone do wszystkich typów dachów zielonych. Nasze produkty spełniają wymagania różnych rozwiązań technicznych, zapewniając stabilny przepływ wody (geowłókniny filtracyjne), napowietrzenie warstw technicznych dachu zielonego (geowłókniny dyfuzyjne), ochronę izolacji i magazynowanie wody (geowłókniny chłonno-ochronne) oraz skuteczną ochronę hydroizolacji przed inwazją korzeni roślin (geowłókniny przeciwkorzeniowe).

W naszej ofercie


  • geowłókniny filtracyjne o wysokim współczynniku wodoprzepuszczalności
  • geowłókniny dyfuzyjne pod roślinność i nawierzchnie utwardzone/ drogowe
  • geowłókniny chłonno-ochronne magazynujące wodę
  • geowłókniny przeciwkorzeniowe zabezpieczające hydroizolację i termoizolację

Oferujemy Państwu geowłókniny w standardowych rolkach oraz konfekcjonowane zgodnie z życzeniem klienta. Testujemy geowłókniny na stanowiskach pokazowych w naszej firmie. Zapraszamy do ich obejrzenia. Służymy pomocą projektową i techniczną, zapewniamy także szkolenie i pomoc w rozpoczęciu realizacji.

Geowłókniny


Geowłókniny filtracyjne

Geowłókniny filtracyjne stosowane są pomiędzy warstwą wegetacyjną a warstwą drenażową w celu odprowadzenia wody z substratu, umożliwiając jednocześnie przerastanie korzeni roślin do warstwy drenażowej.

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących jakość geowłókniny filtracyjnej jest współczynnik przepływu wody zgodnie z normą PN-EN 11058. Równie istotną cechą geowłókniny filtracyjnej jest jej struktura, która powinna umożliwiać przerastanie przez korzenie roślin, co pozwala roślinom na czerpanie wody i składników odżywczych zgromadzonych w warstwie drenażowej oraz w geowłókninach chłonno-ochronnych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo geowłókniny filtracyjne do różnych zastosowań na dachach zielonych, w rozwiązaniach pod roślinność oraz nawierzchnie utwardzone (alejki, chodniki, drogi).


Geowłókniny dyfuzyjne

Geowłókniny dyfuzyjne stosowane są na dachach płaskich w systemie dachu odwróconego. Umożliwiają one tworzenie zarówno warstw wegetacyjnych jak i nawierzchni pieszych bądź jezdnych. Geowłókniny dyfuzyjne zabezpieczają dach przez procesami gnilnymi, dzięki nim ocieplenie dachu zachowuje stabilne parametry izolacyjne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo geowłókniny dyfuzyjne do różnych zastosowań na dachach zielonych. Ich celem jest zapewnienie dobrej wentylacji warstw izolacji termicznej oraz jej zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami obciążeń statycznych i dynamicznych.


Geowłókniny chłonno-ochronne

Geowłókniny chłonno-ochronne stosowane są jako warstwy ochronne hydroizolacji pod drenażem w celu zabezpieczenia hydroizolacji przed skutkami nacisku. Bardzo istotną cechą jest ich odporność mechaniczna (PN-EN 10319) oraz zdolność magazynowania wody, która może osiągać poziom nawet do 10 litrów na 1 m2. Mają zastosowanie na dachach zielonych w systemie ocieplonym, zarówno w układach jednowarstwowych jak i wielowarstwowych.

Oferujemy Państwu pełny zestaw geowłóknin do wykonania warstw chłonno-ochronnych:


Geowłókniny przeciwkorzenne

Geowłóknina przeciwkorzenna to bariera przepuszczalna dla wody i pary wodnej, która stanowi skuteczną ochronę izolacji (termicznej i przeciwwodnej) przed inwazją korzeni roślin.

Oferujemy Państwu innowacyjny produkt DuPontTM Plantex® Root Protector. Cechą tej geowłókniny jest unikalna struktura niezwykle cienkich włókien połączonych poprzez wiązanie termiczne. Produkt został poddany rygorystycznym testom zgodnie z normą CEN TS14416. DuPontTM Plantex® Root Protector zapewnia niezrównane parametry wydajnościowe zdecydowanie przekraczające możliwości oferowane przez konkurencyjne rozwiązania dostępne obecnie na rynku.

Produkt dostępny jest w rolkach o dużych rozmiarach, dla zmniejszenia konieczności stosowania połączeń i szybszej instalacji.

Dlaczego jakość geowłókniny filtracyjnej jest bardzo ważna?

Dobór geowłókniny filtracyjnej ma często kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego układu warstw dachu zielonego. Skutkiem nieprawidłowego doboru lub wykonania warstwy filtracyjnej są zaburzenia w odprowadzaniu wody infiltrowanej przez podłoże glebowe lub podbudowy drogowe. Jeśli geowłóknina filtracyjna zostanie nieodpowiednio dobrana pod względem wodoprzepuszczalności lub zostanie zamulona w trakcie instalacji, zmaleje ilość wody odprowadzanej do drenażu, a tym samym jej nadmiar w substracie spowoduje zagrożenie podtopieniem roślin.