Wełna skalna HWS 30

Wełna skalna – podłoże wegetacyjne

Wełna skalna HWS 30 to lekka warstwa wegetacyjna do uprawy roślin na dachach zielonych, która stanowi zamiennik substratu dachowego, zgodnie z Wytycznymi FLL. Jest to specjalistyczne bezsubstratowe podłoże wegetacyjne, które dzięki magazynowaniu wody w strukturze zapewnia warunki stabilnej wegetacji roślin przy zapewnieniu minimalnego obciążenia dachu.

Dzięki wyjątkowo dużej porowatości, sięgającej 95% objętości, płyty z wełny skalnej HWS 30 doskonale przepuszczają wodę, co zapobiega powstawaniu jej zastoin. Unikalna budowa włókien pozwala na gromadzenie do 18 l/m2 wody użytecznej dla roślin. Wełnę skalną HWS 30 można stosować zarówno na dachach płaskich jak spadzistych.

Odporność na ogień – klasa A1 według PN EN 13501 – pozwala stosować ją jako skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wełna skalna jest odporna mikrobiologicznie oraz na działanie promieniowania UV.


Zastosowanie

 • samodzielna warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach płaskich 1 - 5° (dachy ocieplone, płyty stropowe nad garażami i ostatnią kondygnacją, tarasy)
 • samodzielna warstwa wegetacyjna pod nasadzenia na dachach spadzistych do 45° z zastosowaniem systemu zabezpieczeń przed poślizgiem i erozją
 • dodatkowa warstwa magazynująca wodę w rozwiązaniach z zastosowaniem substratu dachowego na dachach płaskich 1 - 5°
 • rozchodniki, rojniki, trawy, zioła i byliny sucholubne w formie prekultywowanej maty wegetacyjnej PMW 20-K, PMW 25 lub PMW 30 (na dachach bezsubstratowych) lub w formie nasion, pędów i sadzonek (na dachach z substratem)
 • zalecana miąższość min. 3 cm
 • wełna skalna stosowana w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • wełna skalna odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5+A1:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)
 • skład - hydrofilowe włókna bazaltowe i dolomitowe
 • grubość bez obciążenia – 30 mm
 • waga bez obciążenia w stanie suchym – ok. 2,4 kg/m2, w stanie wilgotnym – ok. 20.4 kg/m2
 • zdolność gromadzenia wody - ok. 18 l/m2

Forma dostawy

 • płyty o wymiarach 60 cm x 100 cm x 30 mm

Przykładowe zastosowanie

Wełna skalna - HWS 30 - przykładowe zastosowanie

Zalecenia


Przechowywanie

Płyty muszą być dostarczane i przechowywane w warunkach suchych

Instalacja

Płyty należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu. Należy upewnić się, że hydroizolacja dachu jest odporna na przerastanie przez korzenie roślin. W przypadku braku pewności odnośnie odporności na przerastanie przez korzenie zaleca się stosowanie na hydroizolacji geowłókniny przeciwkorzennej Plantex® RootProtector.

Płyty należy układać obok siebie, na styk, unikając pozostawiania szczelin. Na dachach płaskich pod płytami wełny skalnej zaleca się stosowanie warstwy drenażowej z folii kubełkowych. Zapobiega to nadmiernej kumulacji wody w wełnie skalnej. W przypadku dachów spadzistych stosowanie warstwy drenażowej jest niewskazane z uwagi na ryzyko osuwania się warstw dachu zielonego.

Na krawędziach dachu należy zastosować kątowniki perforowane zabezpieczające układ warstw dachu zielonego. W przypadku dachów płaskich na wysokich kondygnacjach należy zabezpieczyć dach przed skutkami wiatru balastując krawędzie dodatkową warstwą żwiru (opaska żwirowa).

Nie stosować w miejscach obciążonych ruchem pieszym. Pielęgnację roślin prowadzić zgodnie z Instrukcją Producenta.