Dachy intensywne, zieleń miejska
Mineralno-organiczne substraty dachowe SPG
Geowłókniny, drenaże, obrzeża

DACHY INTENSYWNE

ogrody nad parkingami podziemnymi

Dachy intensywne - ogrody nad parkingami podziemnymi
Ekonomiczne i trwałe rozwiązania dla dachów skośnych
Dachy zielone - łagodzenie szarych stref miejskich

Laboratorium Dachów Zielonych

PRODUKTY

SUBSTRATY DACHOWE SPG

Szeroki wybór substratów mineralno-organicznych, produkowanych zgodnie z wytycznymi FLL

ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA

Mieszanki nasion łąki kwietnej, pędy rozchodników i sadzonki w multiplatach oraz maty wegetacyjne do upraw ekstensywnych

SKRZYNKI, OBRZEŻA, KĄTOWNIKI

Skrzynki kontrolne, obrzeża separacyjne i kątowniki perforowane – niezbędne elementy wspierające system odwodnienia

GEOWŁÓKNINY

Bogata oferta geowłóknin filtracyjnych, dyfuzyjnych, drenażowych, chłonno-ochronnych i przeciwkorzeniowych

DRENAŻE

Systemowe maty drenażowe oraz drenaże mineralne o różnej wysokości, odporności na ściskanie, wadze i pojemności wodnej

INNE PRODUKTY

Wełna skalna na dachy ekstensywne lekkie i spadziste oraz folia przeciwkorzeniowa zgodna z FLL

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

DACHY EKSTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie dachów ekstensywnych płaskich i skośnych

DACHY INTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie ogrodów, chodników i dróg na stropach

NASZE DOŚWIADCZENIA

STANOWISKA POKAZOWE

Zapraszamy do obejrzenia stanowisk pokazowych, na których monitorujemy funkcjonowanie różnych rozwiązań technicznych

SZKOLENIA, BADANIA

Służymy pomocą techniczną, zapewniamy szkolenia, konsultacje oraz fachowe doradztwo na etapie projektowania i realizacji