Dachy intensywne, zieleń miejska
Mineralno-organiczne substraty dachowe SPG
Geowłókniny, drenaże, obrzeża

DACHY INTENSYWNE

ogrody nad parkingami podziemnymi

Dachy intensywne - ogrody nad parkingami podziemnymi
Ekonomiczne i trwałe rozwiązania dla dachów skośnych
Dachy zielone - łagodzenie szarych stref miejskich

Laboratorium Dachów Zielonych

SUBSTRATY DACHOWE SPG

Szeroki wybór substratów mineralno-organicznych, produkowanych zgodnie z wytycznymi FLL

ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA

Mieszanki nasion łąki kwietnej, pędy rozchodników i sadzonki w multiplatach oraz maty wegetacyjne do upraw ekstensywnych

SKRZYNKI, OBRZEŻA, KĄTOWNIKI

Skrzynki kontrolne, obrzeża separacyjne i kątowniki perforowane – niezbędne elementy wspierające system odwodnienia

GEOWŁÓKNINY

Bogata oferta geowłóknin filtracyjnych, dyfuzyjnych, drenażowych, chłonno-ochronnych i przeciwkorzeniowych

DRENAŻE

Systemowe maty drenażowe oraz drenaże mineralne o różnej wysokości, odporności na ściskanie, wadze i pojemności wodnej

INNE PRODUKTY

Wełna skalna na dachy ekstensywne lekkie i spadziste oraz folia przeciwkorzeniowa zgodna z FLL

DACHY EKSTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie dachów ekstensywnych płaskich i skośnych

DACHY INTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie ogrodów, chodników i dróg na stropach

BIOWŁÓKNINY

Biowłókniny z nasionami easygreen®, które umożliwiają tworzenie trawników oraz łąk kwietnych zarówno na dachach zielonych, jak i na gruncie rodzimym

SZKOLENIA, BADANIA, STANOWISKA POKAZOWE

Służymy pomocą techniczną, zapewniamy szkolenia, konsultacje oraz fachowe doradztwo na etapie projektowania i realizacji