Dachy intensywne, zieleń miejska
Mineralno-organiczne substraty dachowe SPG
Geowłókniny, drenaże, obrzeża

DACHY INTENSYWNE

ogrody nad parkingami podziemnymi

Dachy intensywne - ogrody nad parkingami podziemnymi
Ekonomiczne i trwałe rozwiązania dla dachów skośnych
Dachy zielone - łagodzenie szarych stref miejskich

Laboratorium Dachów Zielonych jest doświadczonym producentem specjalistycznych substratów dachowych oraz dostawcą produktów i rozwiązań, które umożliwiają wykonanie nawet najtrudniejszych dachów zielonych, np. retencyjnych, bagiennych, multifunkcjonalnych.

Produkujemy substraty dachowe spełniające zróżnicowane wymagania konstrukcyjne i środowiskowe, m.in.: substraty lekkie, drenażowe, zgodne z systemami BREEAM i LEED, o zminimalizowanym odcieku fosforanów. Oferujemy także szeroki wachlarz certyfikowanych produktów i rozwiązań systemowych zgodnych z Wytycznymi FLL: maty drenażowe, geowłókniny, roślinność ekstensywną, skrzynki kontrolne, obrzeża, kątowniki oraz elementy stalowe według indywidualnego projektu.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów od projektu przez wykonanie po eksploatację dachu zielonego. Prowadzimy monitoring naszych rozwiązań na stanowiskach doświadczalno-pokazowych w zakładzie produkcyjnym w Słupnie k. Warszawy.

SUBSTRATY DACHOWE SPG

Szeroki wybór substratów mineralno-organicznych, produkowanych zgodnie z wytycznymi FLL

ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA

Mieszanki nasion łąki kwietnej, pędy rozchodników i sadzonki w multiplatach oraz maty wegetacyjne do upraw ekstensywnych

SKRZYNKI, OBRZEŻA, KĄTOWNIKI

Skrzynki kontrolne, obrzeża separacyjne i kątowniki perforowane – niezbędne elementy wspierające system odwodnienia

GEOWŁÓKNINY

Bogata oferta geowłóknin filtracyjnych, dyfuzyjnych, drenażowych, chłonno-ochronnych i przeciwkorzeniowych

DRENAŻE

Systemowe maty drenażowe oraz drenaże mineralne o różnej wysokości, odporności na ściskanie, wadze i pojemności wodnej

INNE PRODUKTY

Wełna skalna na dachy ekstensywne lekkie i spadziste oraz folia przeciwkorzeniowa zgodna z FLL

DACHY EKSTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie dachów ekstensywnych płaskich i skośnych

DACHY INTENSYWNE

Rozwiązania materiałowe, przekroje oraz rysunki techniczne ułatwiające projektowanie ogrodów, chodników i dróg na stropach

BIOWŁÓKNINY

Biowłókniny z nasionami easygreen®, które umożliwiają tworzenie trawników oraz łąk kwietnych zarówno na dachach zielonych, jak i na gruncie rodzimym

SZKOLENIA, BADANIA, STANOWISKA POKAZOWE

Służymy pomocą techniczną, zapewniamy szkolenia, konsultacje oraz fachowe doradztwo na etapie projektowania i realizacji

 

Stawiając na dachy zielone, nie tylko dbamy o estetykę, ale przede wszystkim o środowisko. Dach zielony to ekologiczna inwestycja! Rośliny pomagają oczyścić powietrze ze szkodliwych substancji i łagodzą zjawisko smogu oraz przeciwdziałają tzw. efektowi miejskiej wyspy ciepła, który powoduje wzrost temperatur w miastach w porównaniu do terenów otwartych. Dachy zielone wspomagają retencję wód opadowych na obszarach zurbanizowanych oraz zwiększają bilans powierzchni biologicznie czynnej. Zielone dachy zapewniają izolacją akustyczną oraz termiczną budynków, wpływając na obniżenie kosztów ich użytkowania oraz wydatkowania energii na klimatyzację. Są ponadto istotnym elementem zrównoważonego budownictwa podnosząc wartość punktacji określanej w wielokryterialnych systemach oceny ekologicznej budynków typu LEED, BREEAM i DGNB.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już dziś!