Mata drenażowa WE 40

Mata drenażowa WE 40

Logo 6 fur GRUNMata drenażowa WE40 jest uniwersalnym rozwiązaniem na dach zielony o charakterze użytkowym. Zastosowanie wzmocnionej maty drenażowej WE40 umożliwia nasadzenia każdego typu roślinności, jak również wykonanie nawierzchni utwardzonych pod ciągi piesze i jezdne na dachach zielonych), a ponadto może stanowić szalunek tracony pod elementy małej architektury. Dzięki bardzo dużej pojemności wodnej (ok. 19,59 l/m2) i powietrznej oraz specjalnemu systemowi napowietrzania mata drenażowa WE 40 zapewnia optymalne warunki dla rozwoju roślin. Mata drenażowa WE 40 może być stosowana na dachu zielonym bezspadkowym.


Mata drenażowa WE 40 wykonana jest z utwardzonego polistyrenu (HD), dzięki czemu wykazuje dużą odporność na ściskanie. Mata drenażowa zgodna z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

Mata drenażowa - zastosowanie pod zieleń

Mata drenażowa WE40 umożliwia magazynowanie bardzo dużej ilości wody (19,59 l/m2) na dachu zielonym przy równoczesnej zdolności do opóźniania jej odpływu. Dzięki temu jest rozwiązaniem skutecznie zabezpieczającym dach zielony przed skutkami dużych opadów.
  • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
  • element drenażowy pod roślinnością po wypełnieniu kruszywem nasiąkliwym np. 2-8 mm
  • dach zielony intensywne
  • dach zielony płaski 0° - 5°
  • dachy odwrócone i ocieplone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
  • mata drenażowa w rozwiązaniach systemowych WE

Mata drenażowa - zastosowanie pod drogi

Mata drenażowa WE40 charakteryzuje duża wytrzymałość na ściskanie (ok. 588 kN/m2), co umożliwia wykonywanie różnych typów nawierzchni utwardzonych pieszych i jezdnych na dachach zielonych odwróconych i zimnych. Mata drenażowa WE40 może być stosowana na stopach garaży podziemnych - pod parkingi, ruch kołowy i drogi pożarowe o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t i masie pojazdu do 30 t.

Cechy produktu

  • mata drenażowa odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • arkusz 2.12 m2 (2.04 m x 1.04 m) / waga 4.16 kg

Przykładowe zastosowanie pod zieleń

Mata drenażowa WE-40 - przykładowe zastosowanie pod zieleń

Przykładowe zastosowanie pod drogi

Mata drenażowa WE-40 - przykładowe zastosowanie pod drogi

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej WE 40 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki i zakłady około 10%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji poziomej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Dopuszczalne jest układanie mat bez zakładów pod zielenią, pod nawierzchniami utwardzonymi jest bezwzględnie wymagane wykonanie zakładów około 10 cm. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów. Przy zastosowaniu pod nawierzchniami utwardzonymi konieczne jest wypełnienie maty drenażowej kruszywem o frakcji 2-8 mm w ilości około 23 l/m2. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich. Zalecane jest zabezpieczenie maty przed działaniem promieni słonecznych poprzez zalanie jej wodą.