Mata wegetacyjna PMW20-K

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW 20-K

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW 20-K jest doskonałym rozwiązaniem szybkiego i łatwego zazieleniania dachów ekstensywnych płaskich oraz dachów lekkich. Jest produktem w pełni naturalnym i ekologicznym.  Mata PMW 20-K zbudowana jest z biodegradowalnej maty z włókna kokosowego wypełnionej substratem dachowym i pokryta roślinnością ekstensywną w postaci rozchodników w min. 4 odmianach. Mata PMW 20-K charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem wypełnienia roślinnością (85%-95%). Produkowana jest zgodnie z Wytycznymi FLL, zahartowana w warunkach polowych przez co najmniej 2 sezony.


Zastosowanie

  • warstwa roślinności na dachach płaskich 0 - 10° (dachy ocieplone, odwrócone, płyty stropowe nad garażami, tarasami i ostatnią kondygnacją)
  • rozwiązania substratowe – miąższość substratu min. 6 cm
  • rozwiązania bezsubstratowe (np. wełna skalna HWS 25 lub HWS 30) – grubość min. 2.5 cm
  • w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Skład podstawowy

  • nośnik w postaci maty kokosowej, substrat ekstensywny, rozchodniki w różnych odmianach (Sedum acre, Sedum album, Sedum floriferum, Sedum hybridum, Sedum kamtschaticum, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum spurium, Sedum stoloniferum)

Forma dostawy

  • maty o wymiarach: szerokość 80 cm, długość 120 cm
  • 40 m2 na palecie

Przechowywanie

  • Niezwłocznie po dostawie należy usunąć zabezpieczenie folią opakowania zbiorczego (palety). Mata wegetacyjna powinna zostać ułożona na dachu najlepiej w ciągu 24 godzin, ewentualnie w ciągu 48 godzin po dostawie.
  • W przypadku, gdy niezwłoczne ułożenie maty nie jest możliwe, po dostawie należy maty rozłożyć i podlać oraz przechowywać w zacienionym, chłodnym i przewiewnym miejscu. Przechowywanie i podlewanie maty w stanie zwiniętym lub złożonym może grozić zaparzeniem i degradacją produktu.

Zalecenia wykonawcze

Matę należy układać na uprzednio przygotowanym, zwilżonym, wyrównanym i zagęszczonym podłożu tak, aby zapobiec tworzeniu się pustek powietrznych i umożliwić szybkie zakorzenianie się roślin.Maty należy układać naprzemiennie, dość luźno krawędzią do krawędzi i bez zakładów. W przypadku powstania ubytków na krawędziach maty należy je uzupełnić substratem.Pielęgnację roślin prowadzić zgodnie z Instrukcją Producenta.

Prekultywowana mata wegetacyjna PMW20-K

Podstawowe dane techniczne

GrubośćWagaStopień zazielenienia
20 mmw stanie suchym – ok. 15 kg/m2, w stanie nasycenia wodą – 22 kg/m2powyżej 85%

Przykładowe zastosowania

Mata wegetacyjna PMW20-K - przykładowe zastosowanie
Mata wegetacyjna PMW20-K - przykładowe zastosowanie
Mata wegetacyjna PMW20-K - przykładowe zastosowanie