Inne produkty

Wełna skalna i folia przeciwkorzeniowa

Oferujemy Państwu gamę produktów uzupełniających, znajdujących zastosowanie na dachach zielonych: wełnę skalną do dachów ekstensywnych oraz folię przeciwkorzeniową.


Wełna skalna jest to specjalistyczne bezsubstratowe podłoże wegetacyjne, które dzięki magazynowaniu wody w strukturze zapewnia warunki stabilnej wegetacji roślin przy minimalnym obciążeniu dachu. Wełnę skalną można stosować zarówno na dachach płaskich jak spadzistych.

Folia przeciwkorzeniowa służy zabezpieczenu hydroizolacji przed petetracją i zniszczeniem przez korzenie roślin.

Znajduje zastosowanie na wszystkich typach dachów zielonych w przypadku, gdy materiały, z których wykonana jest warstwa hydroizolacyjna nie mają właściości zapewniających ochronę przed przerastaniem lub przebiciem przez korzenie roślin.