Inne produkty

Wełna skalna i folia przeciwkorzenna

Oferujemy Państwu gamę produktów uzupełniających, znajdujących zastosowanie na dachach zielonych: wełnę skalną do dachów ekstensywnych oraz folię przeciwkorzenną.


Wełna skalna jest to specjalistyczne bezsubstratowe podłoże wegetacyjne, które dzięki magazynowaniu wody w strukturze zapewnia warunki stabilnej wegetacji roślin przy minimalnym obciążeniu dachu. Wełnę skalną można stosować zarówno na dachach płaskich jak spadzistych.

Folia przeciwkorzenna służy zabezpieczeniu hydroizolacji przed penetracją i zniszczeniem przez korzenie roślin.

Znajduje zastosowanie na wszystkich typach dachów zielonych w przypadku, gdy materiały, z których wykonana jest warstwa hydroizolacyjna nie mają właściwości zapewniających ochronę przed przerastaniem lub przebiciem przez korzenie roślin.