Mata retencyjna WE 60

Mata retencyjna WE 60

Logo 6 fur GRUNMata  retencyjna WE 60 jest innowacyjnym produktem o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie bez wypełnienia, dzięki czemu umożliwia tworzenie efektywnych zbiorników retencyjnych na dachach zielonych. Mata układana dwuwarstwowo zapewnia możliwość bezpiecznego zgromadzenia w drenażu bardzo dużej ilości wody opadowej lub roztopowej – nawet do 110 l/m2, a w pełnym układzie warstw dachu zielonego – powyżej 200 l/m2!

Mata retencyjna WE 60 wykonana jest wysokoudarowego recyklingowego polistyrenu. Mata zgodna z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

Zastosowanie jako element retencyjny WE 60/ WE 60 UG

Na dachu retencyjnym należy zastosować 2 warstwy maty retencyjne WE 60 – w układzie otworami dyfuzyjnymi w przewyższeniach (mata WE 60) oraz z otworami dyfuzyjnymi w dnie (mata WE 60 UG). W połączeniu obydwie warstwy maty tworzą element retencyjny o wysokości 120 mm.
  • warstwy magazynujące wodę
  • dach zielony intensywny
  • dach zielony płaski bezspadkowy 0°
  • dachy zielone odwrócone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami
  • ogrody
  • mata retencyjna w rozwiązaniach systemowych WE

Cechy produktu

  • bardzo duża pojemność wodna (35 l/m2) oraz bardzo duża zdolność magazynowania wody (30.5 l/m2)

Forma dostawy

  • arkusz 1.82 m2 (1.94 m x 0.94 m) / waga 4.01 kg

Mata retencyjna WE-60 - przykładowe zastosowanie

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty retencyjnej WE 60 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki około 5%. Dostarczone maty retencyjne należy magazynować w pozycji poziomej.

Instalacja

Przy docinaniu maty retencyjne zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Konieczne jest układanie mat bez zakładów. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się że geowłóknina ochronna pod matą retencyjną nie tworzy wododziałów. Rozłożone na dachu maty retencyjne należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru.

Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich. Zalecane jest zabezpieczenie maty przed działaniem promieni słonecznych poprzez zalanie jej wodą.