Mata drenażowa GD 40

Mata drenażowa GardenDrain – GD 40

Mata drenażowa GardenDrain GD 40 pełni funkcje drenażowe i magazynujące wodę na dachu zielonym. Po wypełnieniu kruszywem 2-8 mm mata stanowi element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną (chodnik, taras z płyt betonowych itp.).

Po wypełnieniu substratem mata drenażowa GD 40 może być także stosowana do budowy dachów spadzistych o nachyleniu do 15°. Mata drenażowa GD 40 wykonana jest z utwardzonego polietylenu (HDPE) z profilami o wysokości 40 mm rozmieszczonymi w układzie równoległym. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej perforacji nadwyżki wody zostają sprawnie odprowadzone pod matę w kierunku wpustów dachowych lub rynien, nie powodując efektu „basenu na dachu zielonym”.

Mata drenażowa GD 40 zachowuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność mikrobiologiczną na dachu zielonym. Mata drenażowa zgodna z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

 • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
 • element drenażowy pod roślinnością po wypełnieniu kruszywem nasiąkliwym np. 2-8 mm
 • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną po wypełnieniu kruszywem nienasiąkliwym np. 2-8 mm
 • dachy zielone intensywne i ekstensywne
 • dachy zielone płaskie 0° - 5°
 • dachy zielone odwrócone i ocieplone, dachy zimne
 • płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
 • ogrody, place zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe
 • mata drenażowa stosowana w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • mata odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

 • arkusz 2 m2 (2 m x 1 m) / waga 4.60 kg

Mata drenażowa GD-40 - przykładowe zastosowanie

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej GD 40 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki około 5%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji poziomej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Zalecane jest układanie maty drenażowej bez zakładów. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów.

Przy zastosowaniu pod nawierzchniami utwardzonymi konieczne jest wypełnienie maty drenażowej kruszywem o frakcji 2-8 mm w ilości około 17 l/m2. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich.

Zalecane jest zabezpieczenie maty przed działaniem promieni słonecznych poprzez zalanie jej wodą.