Mata drenażowa GR 700

Mata drenażowa GR 700

Mata drenażowa GR 700 pełni funkcje odwodnienia nawierzchni utwardzonych o dużym obciążeniu (ruch pieszy i kołowy) na dachach intensywnych. Wykonana jest z wytłaczanej warstwy utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowanej z geowłókniną polipropylenową (PP), z profilami o wysokości 8 mm rozmieszczonymi w układzie równoległym.

Mata drenażowa GR 700 skutecznie odwadnia duże powierzchnie utwardzone zapobiegając ich wypiętrzaniu w efekcie zamarzania i odmarzania podbudowy.

Mata drenażowa GR 700 zachowuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność mikrobiologiczną. Produkt zgodny z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

  • warstwy drenażowe pod nawierzchnią utwardzoną (ruch pieszy i kołowy)
  • element napowietrzający przy ścianach i attykach
  • dach zielony intensywny
  • dach zielony płaski 1° - 5°
  • dachy odwrócone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami
  • mata drenażowa w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

  • mata drenażowa odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • rolka 30 m2 (2 m x 15 mb) / waga 31.5 kg

Mata drenażowa GR-700 - przykładowe rozwiązanie

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej GR 700 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki i zakłady około 5%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji pionowej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Maty należy układać bez zakładów zwracając uwagę, aby wystający fragment geowłókniny filtracyjnej przykrywał złącze drenaży od góry. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich.