Geowłóknina filtracyjna PP 100

Geowłóknina filtracyjna PP 100

Geowłóknina filtracyjna PP 100 przeznaczona jest do dachów intensywnych w układach wielowarstwowych oraz do nawierzchni utwardzonych obciążonych ruchem pieszym i kołowym (o nacisku osi do 10 t), placów zabaw bądź elementów małej architektury.

Geowłóknina filtracyjna PP 100 produkowana jest z włókien ciętych łączonych termicznie, dzięki czemu zachowuje wysoką odporność na przebicie i rozciąganie, a jej wodoprzepuszczalność pozwala na stabilne oddawanie wody do warstwy drenażu. Geowłóknina odporna na długotrwałe przebywanie w wodzie, działanie pleśni i grzybów. Produkt na dachy zielone zgodny z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

  • warstwa filtracyjna
  • warstwa separacyjna
  • dachy intensywne
  • dachy płaskie 0 - 5° dachy odwrócone i ocieplone, płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
  • w rozwiązaniu systemowym dach intensywny WE 25-I (zieleń i drogi)

Cechy produktu

  • geowłóknina filtracyjna o dużej wytrzymałości mechanicznej (klasa GRK 2)
  • geowłóknina odporna na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej 1278/15/Z00NP)

Forma dostawy

  • rolki 200 m2 (2m x 100mb)
  • waga rolki 22 kg

eowłóknina filtracyjna PP100 - przykładowe zastosowanie

Zalecenia


Geowłókniny należy układać z zakładem min. 20 cm i wywinięciami na elementy pionowe (attyki, opaski żwirowe, kominy itp.) do wysokości ponad docelową warstwę substratu.

Przed ułożeniem następnych warstw należy upewnić się, że geowłókniny ochronne i dyfuzyjne nie uległy uszkodzeniom mechanicznym (np. przecięciu, przerwaniu itp.) oraz nie przemieściły się tworząc wododziały pod drenażem (np. zrolowanie, zmarszczenie itp.).

W trakcie układania substratu na geowłókninie filtracyjnej należy zadbać o to, aby geowłóknina nie uległa kolmatacji (zamuleniu) przez zbyt mokry substrat. W takim przypadku zaleca się układanie na geowłókninie warstwy piasku płukanego, a następnie – warstwowo - substratu.


Z uwagi na wrażliwość geowłóknin na promieniowanie UV przykrycie powinno nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po wbudowaniu.