Mata drenażowa WE 25

Mata drenażowa WE 25

Logo 6 fur GRUNMata drenażowa WE25 jest uniwersalnym rozwiązaniem na dach zielony o charakterze użytkowym. Zastosowanie wzmocnionej maty drenażowej WE25 umożliwia nasadzenia każdego typu roślinności na dachu, jak również wykonanie wszystkich rodzajów nawierzchni na dachu zielonym.

Mata drenażowa WE25 pozwala na równoczesne wykonanie na tym samym drenażu rabat, trawników, nasadzeń krzewów i drzew oraz stabilnych ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych (włącznie z zielonymi drogami pożarowymi), a ponadto może stanowić szalunek tracony pod elementy małej architektury. Uniwersalność maty drenażowej WE25 pozwala zaoszczędzić koszty i czas wykonania dachu zielonego.

Mata drenażowa WE 25 wykonana jest z utwardzonego polistyrenu (HD), dzięki czemu wykazuje dużą odporność na ściskanie. Mata drenażowa zgodna z Wytycznymi FLL.


Zastosowanie

Mata drenażowa - zastosowanie pod zieleń

Mata drenażowa WE25 umożliwia magazynowanie dużej ilości wody (11,8 l/m2) na dachu zielonym przy równoczesnej zdolności do opóźniania jej odpływu. Dzięki temu jest rozwiązaniem skutecznie zabezpieczającym dach zielony przed skutkami dużych opadów. Wzmocnienie i umieszczenie otworów dyfuzyjnych w zagłębieniach maty WE25 zapewnia trwałe napowietrzenie układu warstw dachu zielonego istotnie poprawiając mikrobiologiczne warunki rozwoju roślin.
  • warstwy drenażowe i magazynujące wodę
  • element drenażowy pod roślinnością po wypełnieniu kruszywem nasiąkliwym np. 2-8 mm
  • dach zielony intensywny
  • dachy zielone płaskie 0° - 5°
  • dachy odwrócone i ocieplone, dachy zimne
  • płyty stropowe nad garażami lub ostatnią kondygnacją, tarasy
  • jako mata drenażowa w rozwiązaniach systemowych WE

Mata drenażowa - zastosowanie pod drogi

Mata drenażowa WE25 charakteryzuje duża wytrzymałość na ściskanie (ok. 480 kN/m2), co umożliwia wykonywanie różnych typów nawierzchni utwardzonych pieszych i jezdnych na dachach zielonych odwróconych i zimnych. Mata drenażowa WE25może być stosowana na stopach garaży podziemnych - pod parkingi, ruch kołowy i drogi pożarowe o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t i masie pojazdu do 30 t.

Cechy produktu

  • produkt odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

  • arkusz 2.22 m2 (2.02 m x 1.10 m) / waga 3.02 kg

Przykładowe zastosowanie pod zieleń

Mata drenażowa WE-25 - przykładowe zastosowanie pod zieleń

Przykładowe zastosowanie pod drogi

Mata drenażowa WE-25 - przykładowe zastosowanie pod drogi

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu maty drenażowej WE 25 należy uwzględnić współczynnik zużycia na docinki i zakłady około 10%. Dostarczone maty drenażowe należy magazynować w pozycji poziomej.

Instalacja

Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Dopuszczalne jest układanie mat bez zakładów pod zielenią, pod nawierzchniami utwardzonymi jest bezwzględnie wymagane wykonanie zakładów około 10 cm. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów. Przy zastosowaniu pod nawierzchniami utwardzonymi konieczne jest wypełnienie maty drenażowej kruszywem o frakcji 2-8 mm w ilości około 14 l/m2. Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich. Zalecane jest zabezpieczenie maty przed działaniem promieni słonecznych poprzez zalanie jej wodą.