O nas

Dachy zielone to nasza pasja


Ewa Kożuchowska - Labolatorium Dachów Zielonych
Ideą naszych działań jest popularyzacja prostych rozwiązań. Opracowujemy i dostarczamy produkty, które umożliwiają łatwe, ekonomiczne i trwałe wykonanie nawet najtrudniejszych zadań. Dzięki naszemu ponad 25-letniemu wszechstronnemu doświadczeniu w branży budowlanej jesteśmy w stanie zapewnić fachowe doradztwo oraz indywidualne podejście do problemu.

Paweł Kożuchowski - Labolatorium Dachów Zielonych

Zapraszamy do naszego zakładu, gdzie można z bliska obejrzeć dachy zielone na stanowiskach pokazowych, wypić dobrą kawę oraz zasięgnąć bezpłatnej porady technicznej.

Ewa i Paweł Kożuchowscy

Co nas wyróżnia


Atuty naszej firmy

 • rzetelność i sprawna logistyka
 • eksperymentalne stanowiska pokazowe
 • bezpłatne porady techniczne
 • stała kontrola jakości produkcji
 • ponad 25 lat doświadczenia w branży budowalnej
 • dogodna lokalizacja w okolicach Warszawy

Atuty naszej oferty

 • kompleksowa oferta produktów do dachów zielonych
 • certyfikowane produkty zgodne z Wytycznymi FLL
 • ekonomiczne rozwiązania materiałowe
 • rozwiązania systemowe i niesystemowe
 • produkcja oparta na lokalnych surowcach
 • wykorzystanie materiałów z recyklingu

Historia naszej działalności

1990-2000

Paweł Kożuchowski działa na rynku budowlanym jako firma świadcząca kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie budownictwa, aranżacji i budowy ogrodów

2000

Firma zmienia profil działalności na doradczo-handlową w zakresie hydroizolacji i specjalistycznej chemii budowlanej

2006

Paweł Kożuchowski współtworzy dział hydroizolacji w spółce GCL

2007

Łączymy małżeńskie siły tworząc Laboratorium Dachów Zielonych. Początkowo zajmujemy się doradztwem oraz badaniami w zakresie dachów zielonych

2007-2011

Prowadzimy cykle wykładów nt. dachów zielonych dla firm szkoleniowych: Info-Inwest oraz Compendaria (łącznie ok. 60 spotkań w całym kraju)

2008-2013

Współorganizujemy pierwszą konferencję naukowo-techniczną nt. dachów zielonych we Wrocławiu, której pokłosiem była inicjatywa powołania stowarzyszenia branży dachów zielonych. Budujemy pierwsze stanowiska badawcze do laboratorium badań terenowych „Zielony dach” na dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu./

Świadczymy usługi doradcze oraz marketingowe dla firmy Optigrün

Uruchamiamy produkcję substratów dachowych i dystrybucję materiałów do wykonania dachów zielonych

Bierzemy czynny udział w powołaniu i działalności Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone PSDZ

Bierzemy udział w zakładaniu stanowisk badawczych substratów dachowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Powołujemy do życia e-kwartalnik „Dachy Zielone”. Bierzemy udział w międzynarodowym kongresie dachów zielonych w Londynie, gdzie prezentujemy polskie doświadczenia w tym zakresie

Prowadzimy wykłady na temat dachów zielonych dla studentów SGGW, prowadzimy także zajęcia na kursach dla inspektorów nadzoru organizowanych przez stowarzyszenia branżowe SITO i OSTO


2013-2014

Zajmujemy się dystrybucją produktów do dachów zielonych firm 6 fürs Grün oraz Terrafond

Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” uruchamiamy projekt ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce


2014

Przeprowadzamy się do nowej lokalizacji w Słupnie k/Warszawy

2015

Budujemy stanowiska pokazowe dachów zielonych na terenie naszego zakładu w Słupnie, które ilustrują zasady prawidłowego wykonania dachów zielonych i ogrodów z wykorzystaniem różnych rodzajów roślinności oraz nawierzchni

2016

Powołujemy „Fundację Zamień Szare na Zielone” , która jest rozwinięciem projektu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Zostajemy członkiem wspierającym Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów OSTO.

W lipcu podejmujemy współpracę naukową z SGGW, w ramach której prowadzone są badania odcieków z modeli dachów zielonych ekstensywnych pod kątem ilości wody oraz zawartości fosforanów. Doświadczenie prowadzone jest na terenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Laboratorium Centrum Wodne w Warszawie

2017

Wzbogacamy naszą ofertę o nowe rozwiązania systemowe GARDEN DRAIN dla dachów ekstensywnych i intensywnych

Współpraca naukowa z SGGW owocuje publikacją artykułu na łamach czasopisma Sustainability