Kruszywo drenażowe KR 50-I – dach intensywny

KR 50-I dach intensywny z kruszywem drenażowym

Kruszywo drenażowe na dach zielony intensywny KR 50-I pełni funkcję odwadniającą oraz zapewnia możliwość gromadzenia wody w warstwie drenażowej. Kruszywa drenażowe KR- 50-I mogą być stosowane na dachu zielonym płaskim o miąższości warstwy wegetacyjnej powyżej 35 cm.

Jako drenaż KR 50-I można stosować kruszywa łamane o frakcji 8-16 mm, np. grysy (kwarcytowy, bazaltowy, gabro), keramzyt lub popiołoporyt. Kruszywa łamane umożliwiają swobodne kształtowanie i zróżnicowanie grubości warstwy drenażowej oraz wypoziomowanie warstw filtracyjnych i wegetacyjnych. Duża wytrzymałość mechaniczna kruszyw łamanych pozwala na układanie warstw dachu zielonego z użyciem lekkiego i średniego sprzętu budowlanego. Stosowane są głównie na dachach odwróconych na stropach garaży podziemnych lub tarasach.

Zastosowanie kruszyw łamanych KR 50 nie wpływa w istotny sposób na obciążenie stropu. W układach o miąższości powyżej 35 cm jest rozwiązaniem zamiennym dla systemów z matami drenażowymi z tworzyw sztucznych z uwagi na kompensację ciężaru kruszyw poprzez zmniejszenie miąższości warstwy substratu lub podglebia dachowego.


Zastosowanie

 • warstwy drenażowe
 • element drenażowy pod nawierzchnią utwardzoną
 • dach zielony intensywny
 • dach zielony płaski 0° - 5°
 • dachy odwrócone i ocieplone, dachy zimne
 • płyty stropowe nad garażami, tarasy
 • kruszywo drenażowe stosowane w rozwiązaniach systemowych i niesystemowych

Cechy produktu

 • produkt odporny na oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN-ISO 13501-5:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej)

Forma dostawy

 • luzem lub w big bagach

Kruszywo drenażowe KR-50 - zastosowanie na dachu intensywnym

Zalecenia


Dostawa

Przy zamawianiu kruszyw drenażowych KR 50 należy uwzględnić współczynnik zużycia wynikający z zagęszczenia około 5-10 %. Dostarczone kruszywa należy magazynować w miejscach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Kruszywa zanieczyszczone piaskiem, ziemią, gliną, gruzem itp. nie nadają się do wbudowania bez uprzedniego oczyszczenia.

Instalacja

Warstwę drenażową z kruszyw łamanych KR 50 należy układać równomiernie z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia i/lub przesunięcia geowłóknin dyfuzyjnych i/lub ochronnych. Przy ścianach i innych elementach pionowych kruszywo należy rozkładać ręcznie z taczki. Upewnić się że geowłóknina ochronna pod kruszywem nie tworzy wododziałów. W trakcie układania warstwy drenażowej należy zainstalować skrzynki kontrolne nad wpustami dachowymi. Minimalna zalecana grubość warstwy drenażowej z kruszyw łamanych KR 50 wynosi 5 cm przy frakcji 8-16 mm. Rozłożone na dachu kruszywo drenażowe należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Laboratorium Dachów Zielonych

Szanowni Klienci,

kierując się troską i szczególną odpowiedzialnością za Państwa bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie następujących środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wywołującego chorobę COVID-19):

 • klamki drzwi wejściowych - są dezynfekowane kilkanaście razy dziennie
 • pracownicy zobligowani są do zwiększonej kontroli własnego stanu zdrowia
 • mogą Państwo skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk
 • odwiedzającym nas kierowcom przekazujemy dokumenty dostaw w formie elektronicznej, podobnie jak odbiorcom na inwestycjach.

Godziny pracy naszej firmy uległy nieznacznemu skróceniu – zapraszamy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 16:00, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Państwu i sobie życzymy zdrowia!

Zespół Laboratorium Dachów Zielonych