Dach ciężki (balastowy)Rozwiązania systemowe - ekstensywne - GD 20-E - dach ciężki (balastowy)

Dach ekstensywny GD 20-E

 • rozwiązanie uniwersalny system na dachy ekstensywne
 • gromadzenie wody średnie
 • spływ wody szybki
 • ciężar średni
 • odporność na nacisk średnia
 • wartość ekologiczna średnia
roślinność - rozchodnikiprekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 / PMW 20-K
sadzonki rozchodnika w multiplatach SRM
mieszanka siewna pędów rozchodnika MPR
warstwa balastoważwir płukany o frakcji 16-32 mm
warstwa wegetacyjnasubstrat ekstensywny SPG E-E
warstwa filtracyjnageowłóknina filtracyjna G-TS 20
warstwa drenażowamata drenażowa GD 20
warstwa ochronnageowłóknina dyfuzyjna G-SF 32 / chłonno-ochronna G-PES 300 lub G-PES 500
warstwa ślizgowafolia PE 0.2 mm - opcjonalnie
wysokość układu warstw15 - 22 cm
miąższość substratu10 - 15 cm
grubość warstwy balastowej3 - 5 cm
wysokość drenażu2 cm
nachylenie  dachu1 - 5° [0.5-9%]
waga układu w stanie nasycenia wodąok. 220 - 310 kg/m2
gromadzenie wody w układzieok. 72 - 105 l/m2
współczynnik spływu0.60 - 0.45
odporność ogniowaB roof (t1)
odporność na ściskanie> 150 kN/m2 bez wypełnienia / > 400 kN/m2 z wypełnieniem
dodatkowe nawodnieniepo okresie przedwegetacyjnym nie wymagane

Rozwiązanie systemowe - dach ekstensywny - KR 50-E - dach ciężki balastowy

Dach ekstensywny KR 50-E

 • rozwiązanie dachy ekstensywne bezspadkowe
 • gromadzenie średnie
 • spływ wody szybki
 • ciężar duży
 • odporność na nacisk bardzo duża
 • wartość ekologiczna duża
roślinność - łąkamieszanka traw, ziół i rozchodników DE 44
mieszanka traw i ziół FLL 35
mieszanka siewna pędów rozchodnika MPR - opcjonalnie
warstwa wegetacyjnasubstrat ekstensywny SPG E-E / SPG E-BM
warstwa filtracyjnageowłóknina filtracyjna G-TS 20
warstwa drenażowakruszywo drenażowe o frakcji 8-16 mm
warstwa ochronnageowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub G-PES 1000
warstwa ślizgowafolia PE 0.2 mm - opcjonalnie
wysokość układu warstw13 - 25 cm
miąższość substratu8 - 20 cm
wysokość drenażu5 cm
nachylenie  dachu0 - 5° [0-9%]
waga układu w stanie nasycenia wodąok. 220 - 400 kg/m2
gromadzenie wody w układzieok. 50 - 125 l/m2
współczynnik spływu0.60 - 0.40
odporność ogniowaB roof (t1)
odporność na ściskanie > 700 kN/m2
dodatkowe nawodnieniepo okresie przedwegetacyjnym nie wymagane

Rozwiązania systemowe - ekstensywne - JW 80-E - dach ciężki (balastowy)

Dach ekstensywny JW 80-E

 • rozwiązanie dach ekstensywny jednowarstwowy
 • gromadzenie wody małe
 • spływ wody wolny
 • ciężar duży
 • odporność na nacisk bardzo duża
 • wartość ekologiczna mała
roślinność - rozchodnikiprekultywowana mata wegetacyjna PMW 25 / PMW 20-K
sadzonki rozchodnika w multiplatach SRM
mieszanka siewna pędów rozchodnika MPR
warstwa balastoważwir płukany o frakcji 16-32 mm
warstwa wegetacyjnasubstrat ekstensywny SPG E-E
warstwa filtracyjnanie występuje
warstwa drenażowanie występuje
warstwa ochronnageowłóknina chłonno-ochronna G-PES 500 lub G-PES 1000
warstwa ślizgowafolia PE 0.2 mm - opcjonalnie
wysokość układu warstw7 - 20 cm
miąższość substratu4 - 15 cm
grubość warstwy balastowej3 - 5 cm
nachylenie  dachu1 - 5° [0.5-9%]
waga układu w stanie nasycenia wodąok. 150 - 320 kg/m2
gromadzenie wody w układzieok. 50 - 100 l/m2
współczynnik spływu0.75 - 0.60
odporność ogniowaB roof (t1)
odporność na ściskanie> 700 kN/m2
dodatkowe nawodnieniepo okresie przedwegetacyjnym nie wymagane