Dachy intensywne

Dachy intensywne

Dachy intensywne to dachy użytkowe, które powstają z uwagi na konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej, przeważnie na płytach stropowych garaży podziemnych i tarasach. Ich budowa skoncentrowana jest na zapewnieniu wegetacji różnorodnych typów roślin (rośliny cebulowe, byliny, trawniki, krzewy, drzewa), utworzeniu ciągów komunikacyjnych (chodniki, parkingi i pożarowe), instalacji urządzeń rekreacyjnych (place zabaw, baseny, fontanny ) oraz elementów małej architektury (ławki, oświetlenie, kosze na śmieci). Na dachach intensywnych należy zawsze pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji, ponieważ ciężar układu warstw może dochodzić nawet do kilkuset kilogramów na 1 m2.


Dach zielony semi-intensywny to typ dachu intensywnego o bardzo ograniczonej strukturze i minimalnym użytkowaniu. Przeznaczone wyłącznie pod mało wymagające trawy, byliny i małe krzewy.

Dzięki dachom intensywnym możemy zrealizować wszystkie zadania ogrodnicze, podobnie jak w gruncie rodzimym, a także efektywnie zagospodarować wodę opadową. Rozwiązania dla dachu intensywnego pozwalają na bardzo skuteczne zagospodarowanie wody opadowej poprzez osiąganie współczynników spływu nawet 0,01 co oznacza, że aż 99,99% wody opadowej jest „zatrzymywane” przez dach zielony.

W naszej ofercie

Oferujemy różnorodne rozwiązania techniczne i materiałowe umożliwiające zazielenienie dachów intensywnych na stropodachach i tarasach z zastosowaniem rozwiązań komunikacyjnych (chodniki, drogi), retencyjnych (woda na dachu) oraz małej architektury (place zabaw, ławki itp.).


Oferujemy rozwiązania systemowe dla dachów zielonych intensywnych odpornych na oddziaływanie ognia zewnętrznego sklasyfikowane jako Broof (t1). Paleta naszych rozwiązań zapewnia skuteczną ochronę każdego dachu w różnych układach konstrukcyjnych. Zgodnie z Wytycznymi FLL produkowane przez mineralne substraty skutecznie zabezpieczają przekrycie dachowe przed oddziaływaniem ognia zewnętrznego.


Rozwiązania systemowe dla dachów intensywnych monitorujemy na stanowiskach pokazowych w naszej firmie. Zapraszamy do ich obejrzenia. Służymy pomocą projektową i techniczną, zapewniamy także szkolenie i pomoc w rozpoczęciu realizacji.