Dachy ekstensywne

Dachy ekstensywne

Dachy ekstensywne są lekkie, stosunkowo tanie, łatwe w wykonaniu i utrzymaniu. Najczęściej wykonywane są na dachach ocieplonych, nad pomieszczeniami użytkowymi na dachach, po których rzadko się chodzi.

Zakładaniu dachów ekstensywnych przyświeca najczęściej określony cel, np. odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej przy niskich nakładach, poprawa jakości termicznej lub odporności ogniowej budynku, opóźnienie spływu wody opadowej, podniesienie walorów estetycznych, stworzenie warunków dla utrzymania różnorodności gatunków fauny i flory.

Na dachu ekstensywnym sadzi się rośliny sucholubne – rozchodniki, zioła, mchy i niektóre trawy. Tego rodzaju nasadzenia można wykonywać także na konstrukcjach, które pozwalają na niewielkie obciążenia, np. więźby drewniane bądź hale stalowe oraz na dachach spadzistych.
Dachy ekstensywne nie wymagają intensywnej pielęgnacji ani obsługi. Raz – dwa razy do roku należy sprawdzić stan roślinności i urządzeń odwadniających, przeprowadzić nawożenie oraz usunąć niepożądane chwasty lub siewki drzew.

W naszej ofercie

Oferujemy różnorodne rozwiązania techniczne i materiałowe umożliwiające zazielenienie dachów ekstensywnych płaskich i skośnych. Oferujemy systemy dachów zielonych ekstensywnych odpornych na oddziaływanie ognia zewnętrznego sklasyfikowane jako Broof (t1). Paleta naszych rozwiązań zapewnia skuteczną ochronę każdego dachu w różnych układach konstrukcyjnych. Zgodnie z Wytycznymi FLL dostarczamy również roślinność nierozprzestrzeniającą ognia, a produkowane przez mineralne substraty skutecznie zabezpieczają przykrycie dachowe przed oddziaływaniem ognia zewnętrznego.


Rozwiązania systemowe dla dachów ekstensywnych monitorujemy na stanowiskach pokazowych w naszej firmie. Zapraszamy do ich obejrzenia. Służymy pomocą projektową i techniczną, zapewniamy także szkolenie i pomoc w rozpoczęciu realizacji.