Kiedy i dlaczego warto zdecydować się na dach zielony?

Dach zielony to coraz bardziej popularne rozwiązanie we współczesnej architekturze. Jest to żywa część budowli, która w sposób trwały pozwala na odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej. Dlaczego warto zdecydować się na dach zielony?

Korzyści ekonomiczne i walory środowiskowe

Dachy zielone są przede wszystkim opłacalne, gdyż pozwalają na oszczędność energii. Roślinność na dachu tworzy warstwę izolacyjną, która chroni budynek przed utratą ciepła zimą i nadmiernym nagrzewaniem latem. Dzięki temu koszty ogrzewania i klimatyzacji mogą zostać istotnie obniżone.

Obok przesłanek ekonomicznych o budowie dachów zielonych decydują walory środowiskowe. Dachy pokryte roślinnością pochłaniają toksyczne gazy, zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia, jednocześnie wytwarzając tlen. Dzięki temu powietrze wokół budynku staje się bardziej czyste i zdrowsze dla mieszkańców.

Dachy zielone wpływają również na zwiększenie bioróżnorodności. Tworzą naturalne siedliska dla wielu gatunków roślin, owadów i ptaków, które mogą znaleźć schronienie i pokarm w miejskim środowisku. W ten sposób przyczyniają się do ochrony przyrody.

Wpływ na estetykę budynków i wartość nieruchomości

Dachy zielone w ogóle, a szczególnie dachy intensywne, czyli ogrody na dachu pozwalają na tworzenie zróżnicowanej przestrzeni użytkowej dla mieszkańców. Są ważnym elementem architektonicznym, który może przeważyć przy decyzji o wynajmie lub zakupie lokalu, stanowiąc wizytówkę świadczącą o prestiżu miejsca. Dachy zielone mają pozytywny wpływ na estetykę budynków. Roślinność sprawia, że dach staje się ładniejszy i bardziej atrakcyjny dla oka. Może to wpłynąć na wartość nieruchomości oraz na samopoczucie mieszkańców.

Kiedy warto zdecydować się na dach zielony?

Na dachy zielone decydują się najczęściej inwestorzy, którym zależy na poprawie estetyki miejskiego krajobrazu i redukcji negatywnych skutków urbanizacji na środowisko. Ważnym celem, który przyświeca wykonywaniu dachów zielonych, jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w warunkach miejskich. Dach zielony może być wykonany zarówno na budynkach prywatnych, jak i komercyjnych. Dobrze zagospodarowana nieruchomość z roślinnością na dachu coraz częściej staje się elementem przetargowym i wartością dodaną do inwestycji.