Kurs PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE DACHÓW ZIELONYCH Warszawa 29.06-1.07.2022

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie z projektowania i budowy dachów zielonych.

Termin szkolenia: 29 czerwca – 1 lipca 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt szkolenia: 650,41 zł netto (800,- zł brutto)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zarówno projektowaniem, jak i budową dachów zielonych. Zapraszamy architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz wykonawców. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w dziedzinach projektowania i budowy dachów zielonych. Szkolenie jest certyfikowane i prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy, środa 29 czerwca 2022 r., godz. 9:00 – 15:00

Część teoretyczna:
Funkcje oraz rola dachów zielonych w historii budownictwa i architektury
Aspekty prawne dachów zielonych w Polsce i na świecie (wytyczne, normy, przepisy)
Typy i rodzaje dachów zielonych
Projektowanie dachów zielonych w Polsce i na świecie
Układy warstw dachów zielonych i detale. Podstawowe rozwiązania materiałowe
Zasady kosztorysowania oraz przygotowanie produkcji

Dzień drugi, czwartek 30 czerwca 2022 r., godz. 9:00 – 15:00

Część techniczna – rozwiązania materiałowe:
Hydroizolacja dachów płaskich i zielonych
Termoizolacja dachów płaskich i zielonych
Geowłókniny filtracyjne, dyfuzyjne, chłonno-ochronne
Układy drogowe na dachach zielonych
Drenaże i układy odprowadzania wody
Substraty dachowe
Dobór roślin na dachy zielone; statyka drzew na dachu zielonym
Pielęgnacja dachów zielonych

Dzień trzeci, piątek 1 lipca 2022 r., godz. 9:00 – 15:00

Część praktyczna – zajęcia warsztatowe
Praktyczne przedstawienie i omówienie materiałów używanych do budowy dachów zielonych, porady wykonawcze
Wykonanie modeli dachów zielonych: dach intensywny, dach ekstensywny, dach skośny, wykonywanie obróbek i detali

W trakcie zajęć planowane są wizyty studyjne na dachy zielone na warszawskim Mokotowie i BUW – Wydział Lingwistyki UW.

Organizator: Inicjatywy Edukacyjne COMPENDARIA Sp. z o.o. i Fundacja „ZMIEŃ SZARE NA ZIELONE”

Informacje i zapisy:
Bożena Dąbrowska tel. 697 48 30 14, e-mail: b.dabrowska@osto.pl