Szkolenie Warszawa 11-13.06.2019 z projektowania i budowy zielonych dachów

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie z projektowania i budowy zielonych dachów.


Termin szkolenia: 11-13.06.2019 r. w godz. 9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: Centralna Biblioteka Rolnicza – ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa

Koszt szkolenia: 600,- zł netto (738,- zł brutto)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zarówno projektowaniem, jak i budowa dachów zielonych. Zapraszamy architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz wykonawców. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w dziedzinach projektowania i budowy dachów zielonych. Szkolenie jest certyfikowane i prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Program szkolenia:


Dzień pierwszy, wtorek 11 czerwca 2019, godz. 9:00 – 15:00

Część teoretyczna

Funkcje oraz rola dachów zielonych w historii budownictwa i architektury
Aspekty prawne dachów zielonych w Polsce i na świecie (wytyczne, normy, przepisy)
Typy i rodzaje dachów zielonych
Projektowanie dachów zielonych w Polsce i na świecie
Układy warstw dachów zielonych i detale. Podstawowe rozwiązania materiałowe
Zasady kosztorysowania oraz przygotowanie produkcji

Dzień drugi, środa 12 czerwca 2019, godz. 9:00 – 15:00

Część techniczna – rozwiązania materiałowe

Hydroizolacja dachów płaskich i zielonych
Termoizolacja dachów płaskich i zielonych
Geowłókniny filtracyjne, dyfuzyjne, chłonno-ochronne
Układy drogowe na dachach zielonych
Drenaże i układy odprowadzania wody
Substraty dachowe


Szczegółowe informacje i zapisy: strona FB OSTO oraz strona OSTO – zakładka szkolenia