Szkolenia, badania, stanowiska pokazowe

Szkolenia

Szkolenia, badania, doradztwo - Laboratorium Dachów Zielonych


Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem – służymy pomocą techniczną, zapewniamy szkolenia, konsultacje oraz fachowe doradztwo na etapie projektowania i realizacji dachów zielonych.

Dysponujemy żywymi modelami dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych, które ilustrują zasady prawidłowego wykonania dachów zielonych i ogrodów z wykorzystaniem różnych rodzajów roślinności oraz nawierzchni.

Organizujemy spotkania szkoleniowe dla profesjonalistów, zajęcia terenowe dla studentów oraz porady dla klientów indywidualnych.


Badania

Badania odcieków - Laboratorium Dachów Zielonych

Angażujemy się w projekty badawcze we współpracy z ośrodkami akademickimi. W ramach umowy o współpracy nr. 1/KKS/2016 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od lipca 2016 roku prowadzone są badania odcieków z modeli dachów zielonych ekstensywnych pod kątem ilości wody oraz zawartości fosforanów. Doświadczenie prowadzone jest na terenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska “Laboratorium Centrum Wodne” zlokalizowanego w dzielnicy Ursynów.

Modele zielonych dachów wykonane są w formie prostopadłościanów (kuwet) o wymiarach zewnętrznych: długość́ 2 m, szerokość́ 1 m, wysokość́ 0,4 m. Doświadczenie składa się z pięciu modeli: czterech modeli dachów zielonych ekstensywnych o różnych konstrukcjach oraz stanowiska porównawczego (dach tradycyjny kryty papą).

Badania odcieków - Laboratorium Dachów Zielonych

Monitoring stanowisk badawczych obejmuje: pomiar wilgotności za pomocą sond TDR w wierzchniej i podpowierzchniowej warstwie modelu, pomiar objętości wody odpływającej oraz wybrane parametry jakościowe odcieków (fosforany, EC, pH i barwa). Prowadzone doświadczenie jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy Laboratorium Dachów Zielonych a Katedrą Kształtowania Środowiska SGGW reprezentowaną przez dr inż. Annę Baryłę i dr inż. Agnieszkę Karczmarczyk.

Celem współpracy jest opracowanie receptury wysoko retencyjnych i nisko P-emisyjnych substratów dachów zielonych. Połączenie tych dwóch funkcji pozwoli nie tylko na opóźnienie odpływu, które jest niezwykle istotne w obszarach zurbanizowanych ale także ochronę zbiorników retencyjno-rekreacyjnych będących odbiornikiem odpływu z dachów zielonych w osiedlach mieszkaniowych i w przestrzeni miejskiej.

Stanowiska pokazowe dachów zielonych

Zapraszamy do obejrzenia stanowisk pokazowych przy naszym zakładzie produkcyjnym, na których monitorujemy funkcjonowanie różnych rozwiązań technicznych.

Prowadzimy obserwacje dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych, które ilustrują zasady prawidłowego wykonania dachów zielonych i ogrodów z wykorzystaniem różnych rodzajów roślinności oraz nawierzchni.

Stanowiska pokazowe są narzędziem do praktycznego zapoznania się z dachami zielonymi, służą do testowania nowych lub szytych na miarę rozwiązań technicznych oraz stanowią narzędzie do badań polowych prowadzonych przez studentów architektury krajobrazu.