Dach ekstensywny GD 40-E

  • rozwiązanie dach skośny gromadzący wodę o nachyleniu do 15°
  • gromadzenie wody średnie
  • spływ wody szybki
  • ciężar średni
  • wartość ekologiczna średnia