Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies


Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Dachów Zielonych Paweł Kożuchowski z siedzibą w Słupnie, ul. Ceglana 2B, e-mail: biuro@dachyzielone.pl tel.: 22 357 89 84.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności:

 • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail) na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych
 • dane kontaktowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych
 • dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie w postaci dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) na adresy e-mail podane na naszej stronie bądź pocztą tradycyjną.

Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia/ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

 • dane pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach w postaci plików cookies
 • logi serwera (min. adres IP, domena).

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

 • odpowiedzi na zapytania handlowe
 • nawiązanie współpracy handlowej – w tym wysyłka ofert handlowych na żądanie
 • realizacji procesów zamówienia
 • realizacji procesów reklamacji
 • w przypadku zamieszczanych ofert pracy – realizacji bieżących procesów rekrutacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

 • w przypadku danych przekazywanych poprzez formularze kontaktowe – wyrażona przez Państwa zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w przypadku danych przekazywanych poprzez kontakt e-mail – zgoda wyrażona w postaci zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także Państwa prośba (np.: Państwa zapytanie ofertowe) o podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: odpowiedź na zapytanie ofertowe, wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • pozostałe cele – prawnie uzasadniony interes administratora danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel przetwarzania danych nieosobowych (pliki cookie, logi serwera)

Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

 • usprawnienia i polepszenia działania strony internetowej
 • statystycznych – do monitorowania ruchu na stronie, w celu administracji serwisem www
 • w celach zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (np. pracownicy działu produkcji, pracownicy działu kadr, pracownicy działu handlowego, pracownicy obsługi klienta)
 • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie, firmy spedycyjne
 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Czas przetwarzania danych

Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

Prawa użytkownika strony internetowej

W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii.
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem telefonicznie pod numerem telefonu 22 357 89 84 lub elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@dachyzielone.pl

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.